ริดสีดวงเกิดจากอะไรทำไมใครๆก็เป็นได้?

โรคริดสีดวงทวารมักเกิดจากการเบ่งถ่ายที่มากหรือรุนแรงเกินไปโดยเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ที่มักท้องผูกหรือขับถ่ายยาก

โดยการเบ่งถ่ายที่มากเกินไปทำให้ผิวรูทวารและเส้นเลือดที่อยู่ข้างใต้ เกิดการยืดขยาย โป่งพองจนเป็นก้อนใต้ผิว หรือยื่นปลิ้นออกมาจากรูทวาร ในบางกรณีเส้นเลือดอาจขยายจนเป่งแตกเป็นเลือดไหลออกมาได้

จากรายงานในสหรัฐอเมริกาพบว่าโรคริดสีดวงเริ่มพบได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีและพบมากที่สุดช่วงอายุ 45 – 65ปี โดยรวมเฉลี่ยแล้วพบได้ถึงร้อยละ 40 ของประชากรทั่วไป อย่างไรก็ตามมีแค่ 1 ใน 3 ของคนที่มีอาการริดสีดวงเท่านั้นที่มาพบแพทย์ (ในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลเผยแพร่อย่างเป็นทางการ แต่คาดการณ์ว่าสถิติน่าจะใกล้เคียง)

เมื่อเป็นแล้ว การดูแลถูกวิธี รักษาแผลให้สะอาด แห้งสบาย ไม่ชื้นแฉะ จะช่วยให้หายเร็วขึ้นได้