เวลาขับถ่าย มีติ่งเนื้อปลิ้น เจ็บทวาร เลือดออก … เป็นริดสีดวงใช่หรือไม่?

ริดสีดวงทวาร ( Hemorrhoids) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มโรคบริเวณทวารหนัก มักมีอาการติ่งเนื้อปลิ้นหลังถ่าย, ถ่ายมีเลือดออก, แสบคันระคายที่รอบทวาร, และมีอาการเจ็บปวดหากมีอาการกำเริบของโรค

นอกจากริดสีดวงยังมีโรคอื่นอีกมากมายที่เกิดขึ้นบริเวณรอบทวารหนัก แต่มีอาการบางอย่างคล้ายกับริดสีดวงทวารเช่น

  • แผลปริขอบทวาร (Anal fissure) มักมีเจ็บแสบทวาร เลือดออกเล็กน้อย หลังถ่ายอุจจาระ คันระคายรอบทวาร หากเป็นระยะเวลานานจะมีติ่งเจ็บที่ทวารได้
  • ฝีคัณฑสูตร (Anal fistula) เป็นฝีเรื้อรังที่ทวาร มีกมีตุ่มข้างทวาร ปวด มีน้ำแตกซึมเป็นๆหายๆ
  • โรคคันทวารเรื้อรัง (Pruritus ani) อาจมีอาการคันรอบทวาร จากหลายสาเหตุ อาจจะเกิดร่วมกับโรคอื่น หรือมีการทำความสะอาดทวารที่ไม่ถูกวิธี
  • เนื้องอกข้างทวาร (Neoplasm) พบได้น้อย พบเป็นก้อนค่อยๆโต ไม่เจ็บ อาจมีเลือดออกได้
    • โรคริดสีดวงในระยะเริ่มต้นสามารถดูแลรักษาให้หายเองได้ โดยการปรับอาหารเพื่อลดการท้องผูกที่ทำให้ต้องเบ่งถ่าย การดูแลแผลให้สะอาด แห้งสบาย ไม่ชื้นแฉะ กรณีที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรังควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาโรคที่เหมาะสม